Privacy policy

Privacyverklaring GeneratieThuis

Mijn Huis Op Maat is een product van
GeneratieThuis Nijemirdum/Haarlem
Kamer van Koophandel: 59962976

Introductie

Dit is de privacyverklaring van GeneratieThuis. GeneratieThuis vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt GeneratieThuis zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

• IP-adres
• Anonieme gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type • Overige persoonsgegevens die u zelf of via een gemachtigde vrijwilliger invult op onze website; bijvoorbeeld in het contactformulier  of om het woonadviesrapport uit de huistest per post te kunnen versturen.
Hiertoe behoren b.v. • E-mailadres
• Telefoonnummer
• NAW gegevens
GeneratieThuis verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief 
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of GeneratieThuis haar bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die GeneratieThuis verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en de diensten van GeneratieThuis. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is GeneratieThuis ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende types permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgende bezoek aan onze website.

Social media cookies

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google/YouTube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Google Analytics

GeneratieThuis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan GeneratieThuis te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GeneratieThuis heeft hier geen invloed op. GeneratieThuis heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 12 maanden.
U kunt GeneratieThuis op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
GeneratieThuis kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van GeneratieThuis verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat GeneratieThuis bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
• IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website
• Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies)
• Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers, etc)

GeneratieThuis waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.
Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien GeneratieThuis hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. GeneratieThuis zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

GeneratieThuis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

De gegevens die u via de website invoert worden versleuteld via een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van GeneratieThuis of die van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GeneratieThuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Inzicht in gegevens, correctie en verwijdering

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die GeneratieThuis over u heeft. U mag vragen om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of te verwijderen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen.
Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd via onze contactpagina.