​WMO =
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wat regelt de Wmo en wat verandert er komende jaren?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een participatiewet. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente zich inzet om alle burgers te laten meedoen in de samenleving. Dus ook degenen die door beperkingen daar zelf onvoldoende toe in staat zijn. 


Wat regelt de Wmo?

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en welzijn. Bij problemen moet u eerst kijken hoe u deze zelf kunt oplossen, eventueel met behulp van uw netwerk: familie, buren of vrienden (mantelzorgers). Lukt dit niet dan kan onderzocht worden of vrijwilligers iets kunnen betekenen. Als dit ook niet lukt, kan via de Wmo een beroep gedaan worden op de gemeente. Zij kunnen dan verwijzen naar allerlei lokale initiatieven voor steun, en eventueel helpen bij huishoudelijke en/of vervoersproblemen.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot steun op zijn eigen manier. Sommige kiezen voor een Wmo-loket. Andere hebben dit georganiseerd met Sociale Wijkteams waar u terecht kunt met uw hulpvraag. Wat het Sociale Wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Interesse in een huisbezoek?

Mijn Huis Op Maat werkt samen met veel gemeenten. Daar kunnen vrijwillige woonadviseurs op huisbezoek komen.

Woonadviseur vragen

Vrijwilligerscorner

Bent u vrijwillige woonadviseur voor Mijn Huis Op Maat? Meld u aan bij de vrijwilligerscorner.

Naar de vrijwilligerscorner